Obecný rozhlas
dáva obyvateľom
užitočné informácie
Obecný rozhlas
obyvatelia nevypínajú,
ale aktívne počúvajú
Obecný rozhlas
dáva obyvateľom užitočné
a dôležité informácie

Informáciu z obecného rozhlasu respondent akceptuje a zapamätá si ju.

Poslucháč obecného rozhlasu na reklamu reaguje

Hlásenie je často šírené ústnym podaním medzi obyvateľmi. Tvoríme prirodzený guerrilla marketing.

Oznam v obecnom rozhlase nie je síce moderný spôsob reklamy, je to však efektívny spôsob reklamy.

Svoju reklamu cielite na cenné publikum

Ľuďom na vidieku zostáva vďaka nižším nákladom na život viac disponibilných prostriedkov na nákupy a osobnú spotrebu.

Hlásením získate nové publikum pre vašu značku

Firmy obvykle komunikujú len v klasických offline alebo online médiach. Získate významnú konkurenčnú výhodu.

Reklamu vám zabezpečíme
na Slovensku aj v Čechách

Reklama v obciach je efektívna pre:

Nábor pracovníkov na pracovné pozície
Ponuku akcií v obchodoch a službách
Informácie o rekonštrukcii alebo otvorení novej predajne
Pozvánky na eventy, kultúrne podujatia, predvádzacie jazdy
Pozvánky na lekárske vyšetrenia v obciach
Upozornenia na konkrétny alebo na nový produkt