GDPR

RÁDIO MAKLER s.r.o

Pri vinohradoch 318

831 06 Bratislava

IČO: 35 694 238

IČ DPH: SK2020309742

zapísaná v OR SR BA I,
oddiel Sro, vložka č. 11340/B

IBAN:

SK46 1100 0000 0026 2800 5447

Radoslav Šimuni

Konateľ spoločnosti

0918 696 909 r.simuni@radiomakler.sk

Mgr. Miriam Kittler

Spolumajiteľka spoločnosti

0908 765 111 mrk@radiomakler.sk

Ing. Petra Kubányi

Obchodné oddelenie

0948 723 417 petra@mediamakler.com